'Kabbalat Otiot'-Migdal Gallery, Tel Aviv, Israel, 2005

 


קבלת אותיות
"בריאת העולם מכילה בחובה את הקיום והשינוי האינסופי לשם מימוש מטרת היווצרו.... "
"כל האותיות הן כלים,
כאשר כל אות הינה דרגה רוחנית הנושאת קונספט רוחני תואם.... "
( ספר זוהר )
השראתי לעבודה זו הגיעה בעקבות חשיפתי למשמעות האותיות העבריות לפי הקבלה. 

 

 
   Created By: : WebPlace.co.il
דף הבית | קורות חיים |  פסלי חוצות |  פסלים קטנים |  תערוכות |  צור קשר